Sekretesspolicy


Integritetspolicy
Vi anser att det är mycket viktigt att skydda uppgifter av personligt slag som du lämnar till oss. Vi anser också att det är viktigt att informera dig om hur vi kommer att använda sådana personliga uppgifter och att ge dig möjlighet att välja hur sådan information kommer att användas. Vi vill därför uppmana dig att läsa denna integritetspolicy noggrant.

Omfattningen av denna Integritetspolicy
Denna Integritetspolicy gäller generellt i förhållande till all konsumentinformation som har samlats in eller använts av oss. Detta omfattar såväl information från kommersiella webbsidor som ägs av oss och annan insamling av personuppgifter som sker hos oss eller något av dess dotterbolag. I vissa fall behandlas dock särskilda typer av information (till exempel medicinsk information) vilken kräver en något annorlunda typ av policy. I de fall där detta är aktuellt kommer vi att tydligt ange att den relevanta policyn är annorlunda jämfört med denna generella Integritetspolicy.

Varför lämna personliga uppgifter till oss? Om du delar med dig av dina personligt identifierbara uppgifter till oss har vi möjlighet att erbjuda dig ett antal förmåner. Det kommer att bli lättare och mer bekvämt för dig att:
  • Registrera ditt köp så att du kan erhålla alla de förmåner som ett sådant köp berättigar dig till,
  • Begära information som är specialanpassad till dina intressen,
  • Delta i grupper och aktiviteter online,
  • Erhålla personligt anpassade meddelande och specialerbjudanden som är relevanta för vad du är intresserad av,
  • Spara tid genom att lagra dina inställningar,
  • Köpa Spa produkter när du är ansluten.
Det möjliggör också att vi kan genomföra marknadsundersökningar som kan hjälpa oss att utveckla bättre produkter, tillhandahålla en mer uppmärksam kundservice och förbättra våra webbsidor. Du kan välja vilken information du önskar dela med oss på ett antal olika sätt online, till exempel genom registrering av medlemskap i vår Club, genom att beställa en produkt, delta i en tävling, registrera ett köp, delta i ett erbjudande eller prenumerera på ett nyhetsbrev. Du kan också dela med dig av din personliga information till oss genom att returnera svarskortet som är bifogat den produkt du har köpt eller genom att kontakta någon av våra kundvårds representanter via e-mail, telefon eller per brev. För det fall du inte önskar dela personlig information med oss som du inte själv har gett oss, kan du meddela oss detta genom att kontakta oss på någon av de adresser som du finner på listan nedan.

"Cookies" och informations lagring på webbsida
Några av våra Webbsidor kommer att skicka en så kallad "cookie", en liten textfil, till din dator. Detta möjliggör för oss att känna igen din dator nästa gång du besöker webbsidan, utan att behöva besvära dig med en begäran om att du skall registrera dig igen. Dessutom, om du använder en kundvagn när du är ansluten, så hjälper cookies oss att hålla ordning på vilka produkter du har köpt. Om du inte önskar erhålla cookies så kan du genom att titta under Hjälp i din Internet webbläsare se hur du antingen kan blockera alla cookies eller erhålla en varning innan en cookie lagras. Vill du veta mer om cookies kan du besöka www.cookiecentral.com

Om Du besöker våra Webbsidor för att surfa, läsa eller ladda ner information samlar vi in och sparar viss besökarinformation från dig, till exempel namnet på den domän och värd från vilken du anslutit dig till Internet, Internet Protokoll (IP) adressen till den dator du använder, datum och tid då du gått in på vår Webbsida och Internetadressen till den webbsida från vilken du gick in på vår Webbsida. Vi använder denna information för att mäta trafiken på våra Webbsidor och för att hjälpa oss att göra våra Webbsidor mer användbara. Vi raderar informationen efter någon tid.

Skydd av den information du delar med dig till oss
Vi är medvetna om att vi har ett ansvar för att skydda den information du anförtror oss. Vi använder en mängd säkra tekniker för att skydda dina uppgifter, inklusive säkra servrar, brandväggar och kryptering av finansiell information. Våra webbsidor kan även innehålla chattrum, mötesplatser, anslagstavlor och/eller nyhetsgrupper som är tillgängliga för dig. Du bör dock komma ihåg att all personlig information som du ger oss i något av ovanstående forum också kan nås av andra användare och du bör iaktta försiktighet innan du lämnar ut sådan information.

Dina rättigheter
När du har lämnat personliga uppgifter kommer du att ha rimlig tillgång till uppgifterna så att du kan ändra eller radera dem. Du kan göra detta genom att gå in på din profil online eller genom att begära en kopia av din profil från någon av kontakterna i listan nedan. Du kommer naturligtvis alltid ha möjlighet att avregistrera dig eller ändra informationen i din personliga profil.

Särskild information till föräldrar
Även om SpaService Webbsidor vanligen inte riktar sig till barn under tretton år, så är det vår policy att iaktta gällande lag då den kräver att en förälders eller förmyndares tillstånd skall ha avgivits, innan vi medvetet samlar in, använder eller lämnar ut personlig information rörande barn under tretton år.Vi rekommenderar starkt att föräldrar aktivt engagerar sig och övervakar sina barns aktiviteter när de är anslutna till Internet.

Kontaktuppgifter
Du kan kontakta oss via detta kontaktformulär om du önskar fråga oss något om vår integritetspolicy, begära en kopia av dina personliga uppgifter, eller ändra eller radera dina personliga uppgifter, avstå från att i framtiden erhålla några personligt anpassade erbjudande eller information från oss.

Vår Adress
Du kan komma i kontakt med oss genom att klicka på kontakta oss högst upp på sidan. Meddela oss om du har några funderingar över hur vi använder dina personliga uppgifter, så kommer vi att göra allt vi kan för att besvara dina frågor.