Ozon & UV-C Desinfektion

Här hittar du ett stort antal ozonatorer och reservdelar för installation och behandling av ditt spa vatten med ozon.

En ozongenerator producerar ozon (naturligt syre, O3) för vattenrening och hjälpmedel gör arbetet effektivare, vilket innebär att mindre kemikalier kommer att krävas.

Kom ihåg att ozon kan vara 200 gånger starkare än klor och effektivt för att förstöra organiska föroreningar och de många oorganiska materialen som finns i ett spa.

Osäker på vilken del du behöver?
Skicka en bild till oss så hjälper vi er.